Nieczynne z powodu problemów technicznych.
Wszystkie zgłoszone zamówienia które nie zostały zrealizowane
zostaną anulowane a środki zwrócone.